زموږ تولیدات

راپورونه

د کابل ښار هوا ککړتيا تحليل

۱۵ غویی ۱۴۰۰

OSRA د Digital Bridge GmbH په همکارۍ نړيوال تجربه لرونکی افغان اينجينران او سافټوير جوړونکی د سيمه ایز پوهی سره رايوځای کړل، تر څو یوه کم لګښته وسيله جوړه کړي، او په نتيحه کې يې د کاردبوکس GardBox© سافټوير چې په کيميتی وسيلو سره د هوا ککړتيا اندازه کوي رامنځته کړي.

د افغانستان د سولې په بهر کښې د افغان وګړو نظر پوښتنه

۲ وږی ۱۳۹۹

د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانانو نظر پوښتنه د دې لپاره ترسره شوې چې د سولې خبرو اترو اړوند اصلي ټکو او اصلي مسلو په اړه د افغانستان د خلکو دریځ وپلټي. په نظر پوښتنه کې د افغانستان د 34 ولايتونو څخه د 18 کالو او تر هغه ډیر عمر لرونکي نارینه او ښځینه نماینده ګان شامل وو. 

د ۱۳۹۸ ولسمشری ټاکنو په اړه نظر پوښتنه په ريښتينی وخت کښې

۱۵ زمری ۱۳۹۹

زمونږ د نظر پوښتنې مقصد د افغانستان ۱۳۹۸ ولسمشری ټاکنو په اړه د خلکو نظرونو او ګټو پوهيدل دي. تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د خلکو لومړيتوبونه مطالعه کړو. موږ هدف لرو چې په ویب پلیټ فارم کې په ریښتیني وخت کې معیارونه منعکس کړو.

Poll on Election or Interim Government in Afghanistan

نظر پوښتنه: متحده ايالاتو او طالبانو صلحی خبرو لغوه کيدل

۳ تله ۱۳۹۸

په ۱۳۹۸ کال کې د طالبانو او متحده ايالاتو خبرو لغوه کيدو په اړه د خلکو دريځ معلومولو لپاره سنپ ټول پوښتنه ترسره شوه.

Afghan Presidential Elections

د افغانستان ۱۳۹۸ ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نظر پوښتنې

۲۳ چنګاښ ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ افغان ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د خلکو چلند څيړل. مونږ په OSRA کې په ولسمشرۍ نوماندانو د لومړيتوب سروې ترسره کړه. مونږ په ۹ وری ۱۳۹۸ – ۴ غبرګلی ۱۳۹۸ تر منځ سروی وکړه چې د افغانستان د خلکو استازی وو.

راپورونه

د کابل ښار هوا ککړتيا تحليل

۱۵ غویی ۱۴۰۰

OSRA د Digital Bridge GmbH په همکارۍ نړيوال تجربه لرونکی افغان اينجينران او سافټوير جوړونکی د سيمه ایز پوهی سره رايوځای کړل، تر څو یوه کم لګښته وسيله جوړه کړي، او په نتيحه کې يې د کاردبوکس GardBox© سافټوير چې په کيميتی وسيلو سره د هوا ککړتيا اندازه کوي رامنځته کړي.

د افغانستان د سولې په بهر کښې د افغان وګړو نظر پوښتنه

۲ وږی ۱۳۹۹

د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانانو نظر پوښتنه د دې لپاره ترسره شوې چې د سولې خبرو اترو اړوند اصلي ټکو او اصلي مسلو په اړه د افغانستان د خلکو دریځ وپلټي. په نظر پوښتنه کې د افغانستان د 34 ولايتونو څخه د 18 کالو او تر هغه ډیر عمر لرونکي نارینه او ښځینه نماینده ګان شامل وو. 

د ۱۳۹۸ ولسمشری ټاکنو په اړه نظر پوښتنه په ريښتينی وخت کښې

۱۵ زمری ۱۳۹۹

زمونږ د نظر پوښتنې مقصد د افغانستان ۱۳۹۸ ولسمشری ټاکنو په اړه د خلکو نظرونو او ګټو پوهيدل دي. تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د خلکو لومړيتوبونه مطالعه کړو. موږ هدف لرو چې په ویب پلیټ فارم کې په ریښتیني وخت کې معیارونه منعکس کړو.

Poll on Election or Interim Government in Afghanistan

نظر پوښتنه: متحده ايالاتو او طالبانو صلحی خبرو لغوه کيدل

۳ تله ۱۳۹۸

په ۱۳۹۸ کال کې د طالبانو او متحده ايالاتو خبرو لغوه کيدو په اړه د خلکو دريځ معلومولو لپاره سنپ ټول پوښتنه ترسره شوه.

Afghan Presidential Elections

د افغانستان ۱۳۹۸ ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نظر پوښتنې

۲۳ چنګاښ ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ افغان ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د خلکو چلند څيړل. مونږ په OSRA کې په ولسمشرۍ نوماندانو د لومړيتوب سروې ترسره کړه. مونږ په ۹ وری ۱۳۹۸ – ۴ غبرګلی ۱۳۹۸ تر منځ سروی وکړه چې د افغانستان د خلکو استازی وو.

ډیټابورډ

د افغانستان د سولې په بهر کښې د افغان وګړو نظر پوښتنه

د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانانو سروې د دې لپاره ترسره شوې چې د سولې خبرو اترو اړوند اصلي ټکو او اصلي مسلو په اړه د افغانستان د خلکو دریځ وپلټي. په سروې کې د افغانستان د 34 ولايتونو څخه د 18 کالو او تر هغه ډیر عمر لرونکي نارینه او ښځینه نماینده ګان شامل وو.       

وخت: ۱۰ لیند ۱۳۹۸ –  ۹ سلواغه ۱۳۹۸
نمونې اندازه: ۵۲۱۳
د خطا اندازه: ۱.۴٪
باور کچه: ۹۵٪

+ ډیټابورډ
د ۱۳۹۸ کال ولسمشرۍ ټاکنو څخه وروسته د افغان اتباعو نظر پوښتنې

د ۱۳۹۸ کال ولسمشرۍ ټاکنو څخه وروسته یوه ټولپوښتنه ترسره شوه ترڅو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د احتمالي پایلو  اټکل  لپاره د افغان اتباعو نظر څرګند کړي. او په عموم ډول سره د خلکو نظر د نوو کاندیدانو په هکله څرګند شې.

وخت: ۱۰ تله ۱۳۹۸ – ۲۰ تله ۱۳۹۸
د نمونې اندازه: ۴۴۲۴
د خطا حاشیه: ۳٪
د باور کچه: ۹۵٪

+ ډیټابورډ
د ۱۳۹۸ ولسمشر ټاکنو په اړه نظر پوښتنه په ريښتينی وخت کښې

زمونږ د نظر پوښتنې مقصد د افغانستان ۱۳۹۸ ولسمشر ټاکنو په اړه د خلکو نظرونو او ګټو پوهيدل دي. تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د خلکو لومړيتوبونه مطالعه کړو. موږ هدف لرو چې په ویب پلیټ فارم کې په ریښتیني وخت کې معیارونه منعکس کړو. 

وخت: ۱۳ زمری ۱۳۹۸ – ۶ تله ۱۳۹۸
نموننی اندازه: ۱۱۳۳۷
د خطا اندازه: ۱٪
باور کچه: ۹۵٪

+ ډیټابورډ
نظر پوښتنه: متحده ايالاتو او طالبانو صلحی خبرو لغوه کيدل

په ۱۳۹۸ کال کې د طالبانو او متحده ايالاتو خبرو لغوه کيدو په اړه د خلکو دريځ معلومولو لپاره سنپ ټول پوښتنه ترسره شوه.

وخت:  ۱۸ سنبله ۱۳۹۸ – ۲ میزان ۱۳۹۸
نمونه اندازه: ۳۰۲۳
د خطا حد: ۳٪
د باور کچه: ۹۵٪

+ ډیټابورډ
نظر پوښتنه: انتخابات که لنډ مهال حکومت؟

د ولسمشرۍ ټاکنو او د لنډمهاله حکومت د حل تر منځ د انتخاب په اړه د خلکو چلند د منعکس کولو لپاره د نظرپوښتنې سروې ترسره شوه.

د وخت چوکاټ: ۹ وږی ۱۳۹۸ – ۲۴ وږی ۱۳۹۸
د نمونې اندازه: ۲۶۹۳
د خطا حد: ۳٪
د باور موده: ۹۵٪

+ ډیټابورډ
خورا مهم مسلې او د دولت د کړنو قضاوت

دا نظرپوښتنه د دولت له کړنو څخه د رضایت درجې په اړه ده ، او دا یې هم پوښتي چې ترټولو مهمې مسلې کومې دي.

وخت: زمان: ۱۴ وږی ۱۳۹۸ – ۶ تله ۱۳۹۸
د نمونې اندازه: ۲۹۷۰ – ۳۸۶۰
د خطا حد: ۳٪
د باور کچه: ۹۵٪

+ ډیټابورډ

ډیټابورډ

د افغانستان د سولې په بهر کښې د افغان وګړو نظر پوښتنه

د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانانو سروې د دې لپاره ترسره شوې چې د سولې خبرو اترو اړوند اصلي ټکو او اصلي مسلو په اړه د افغانستان د خلکو دریځ وپلټي. په سروې کې د افغانستان د 34 ولايتونو څخه د 18 کالو او تر هغه ډیر عمر لرونکي نارینه او ښځینه نماینده ګان شامل وو.       

وخت: ۱۰ لیند ۱۳۹۸ –  ۹ سلواغه ۱۳۹۸
نمونې اندازه: ۵۲۱۳
د خطا اندازه: ۱.۴٪
باور کچه: ۹۵٪

+ ډیټابورډ
د ۱۳۹۸ کال ولسمشرۍ ټاکنو څخه وروسته د افغان اتباعو نظر پوښتنې

د ۱۳۹۸ کال ولسمشرۍ ټاکنو څخه وروسته یوه ټولپوښتنه ترسره شوه ترڅو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د احتمالي پایلو  اټکل  لپاره د افغان اتباعو نظر څرګند کړي. او په عموم ډول سره د خلکو نظر د نوو کاندیدانو په هکله څرګند شې.

وخت: ۱۰ تله ۱۳۹۸ – ۲۰ تله ۱۳۹۸
د نمونې اندازه: ۴۴۲۴
د خطا حاشیه: ۳٪
د باور کچه: ۹۵٪

+ ډیټابورډ
د ۱۳۹۸ ولسمشر ټاکنو په اړه نظر پوښتنه په ريښتينی وخت کښې

زمونږ د نظر پوښتنې مقصد د افغانستان ۱۳۹۸ ولسمشر ټاکنو په اړه د خلکو نظرونو او ګټو پوهيدل دي. تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د خلکو لومړيتوبونه مطالعه کړو. موږ هدف لرو چې په ویب پلیټ فارم کې په ریښتیني وخت کې معیارونه منعکس کړو. 

وخت: ۱۳ زمری ۱۳۹۸ – ۶ تله ۱۳۹۸
نموننی اندازه: ۱۱۳۳۷
د خطا اندازه: ۱٪
باور کچه: ۹۵٪

+ ډیټابورډ
نظر پوښتنه: متحده ايالاتو او طالبانو صلحی خبرو لغوه کيدل

په ۱۳۹۸ کال کې د طالبانو او متحده ايالاتو خبرو لغوه کيدو په اړه د خلکو دريځ معلومولو لپاره سنپ ټول پوښتنه ترسره شوه.

وخت:  ۱۸ سنبله ۱۳۹۸ – ۲ میزان ۱۳۹۸
نمونه اندازه: ۳۰۲۳
د خطا حد: ۳٪
د باور کچه: ۹۵٪

+ ډیټابورډ
نظر پوښتنه: انتخابات که لنډ مهال حکومت؟

د ولسمشرۍ ټاکنو او د لنډمهاله حکومت د حل تر منځ د انتخاب په اړه د خلکو چلند د منعکس کولو لپاره د نظرپوښتنې سروې ترسره شوه.

د وخت چوکاټ: ۹ وږی ۱۳۹۸ – ۲۴ وږی ۱۳۹۸
د نمونې اندازه: ۲۶۹۳
د خطا حد: ۳٪
د باور موده: ۹۵٪

+ ډیټابورډ
خورا مهم مسلې او د دولت د کړنو قضاوت

دا نظرپوښتنه د دولت له کړنو څخه د رضایت درجې په اړه ده ، او دا یې هم پوښتي چې ترټولو مهمې مسلې کومې دي.

وخت: زمان: ۱۴ وږی ۱۳۹۸ – ۶ تله ۱۳۹۸
د نمونې اندازه: ۲۹۷۰ – ۳۸۶۰
د خطا حد: ۳٪
د باور کچه: ۹۵٪

+ ډیټابورډ

ویډیوګانې

د ټولنیزو څیړنو او تحلیل سازمان (OSRA)
– لنډه پېژندنه
مزارشریف: په افغانستان کې د رواني – ټولینزو مهارتونو، برخه اخیستنې او شمولیت ته وده ورکول
د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې د خلکو نظر – د ټولنیزو څیړنو او تحلیل سازمان
هرات: په افغانستان کې د رواني – ټولنیز مهارتونو، برخه اخیستنې او شمولیت ته وده ورکول
کندهار: په ټولنیزه – ټولنیزو مهارتونو ، برخه اخیستنه او په ټولنه کې شمولیت ته وده ورکول
بامیان: په افغانستان کې د رواني – ټولنیز مهارتونو ، برخه اخیستنې او شمولیت ته وده ورکول
نورې ودیو کلپونه …